อนุทิน 109797 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อพูดถึง “ครู” ในใจของฉันเพียงรู้ว่าครูที่อยู่คู่ชีวิตคนแรกและคนสุดท้ายนั้นคือ “แม่...” แม่คือครูในดวงใจ แม่เป็นคนที่พร้อมจะให้อภัย ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นจากลูกยา...

“แม่” คือ ครูดี เป็นครูที่ศิษย์อย่างลูกนี้ต้องทำตาม แม่ของฉันให้อภัยฉันเสมอ พร้อมปรนเปรอด้วยความ “ยุติธรรม” ความยุติธรรมของแม่ฉันนั้น “มีเหตุ มีผล” ความยุติธรรมของแม่ฉันฝังลึกอยู่ในตัว อยู่ในตน แม่คือคน คือครูคู่ดวงใจ

เขียน 21 Jun 2012 @ 15:47 ()


ความเห็น (0)