อนุทิน 109781 - krutoiting

krutoiting

หลักการว่าด้วยการคุ้มครองผู้ป่วยทางจิต และการปรับปรุงการดูแลสุขภาพจิต สิทธิของผู้ป่วยทางจิต หลักการ" เพื่อประโยชน์สูงสุด และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย (อันนี้ไม่ค่อยเห็นยว่าจะเคารพกันเท่าไหร่เลย แล้วงอย่างไหนเรียกว่าเขาเคารพ ..น่าจะออกมาเป็นทั้งนาม และรูปนะ) บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 มาตรา 30 กล่าวถึงความเสมอภาคของบุคคลตามกฏหมายไม่เลือกปฏิบัติ(ขอหน่อยนึง แต่ไอ้คุณชุดเหลืองบางคน..เท่านั้นที่ไม่รู้และกระทำเยี่ยงผู้ป่วยเป็นอะไรอ่ะ..นี่ถ้าไม่เห็นกับตา ไม่ได้ยินกับหูตัวเองไม่เชื่อนะ เอ้านี่ก็เริ่มยึดตัวเองตัดสินใจเองอีกคนแล้ว 555) มาตรรา30 กล่าวว่าความเสมอภาคของบุคคลตามกฏหมายไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งความแตกต่างในเรื่องต่างๆ อันรวมถึงสภาพทางกายหรือสุขภาพมาตรา 52 เกี่ยวกับสิทธิที่เสมอกันของบุคคล ในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตราฐาน ลองพิจารณาเงียบๆ ไม่ใส่ความคิดไม่เอาอารมณ์มาตัดสิน กรณีเมื่อวานนี้จึงรู้สึกเห็นใจทั้ง 2 ฝ่าย

เขียน 21 Jun 2012 @ 09:13 ()


ความเห็น (0)