อนุทิน 109772 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๘๑๓ |

"ภารกิจพิชิตความเครียด"

นกหวีดแรกดัง ๖.๐๐ น.

นกหวีดที่สองดัง ๐๖.๑๕ น.

เด็ก ๆ ตื่นมาออกกำลังกายตามหน้าที่ เพื่อฝึกปรือการเป็นครู ทีมนำเกมเป็นห้องประธานฯ กิจกรรมที่สนุกมากคือ เดินทนแข่งกัน ๒ กลุ่ม เพราะการเดินทนจะต้องใช้เท้าเต็มเท้าก้าวย่างลงไป ห้ามยกส้นเท้าให้ลอยสูง ดังนั้น การเดินเป็นการแสดงตัวตนของเด็กแต่ละคนเวลาอยู่หอได้เป็นอย่างดี เสียงหัวเราะจึงตามมา การตื่นจึงตามไป ;)...

สังเกตว่า เด็กหลายคนเริ่มบรรเทาความเครียดลงจากปัญหาที่ผมได้กล่าวไปในอนุทินก่อนหน้าแล้ว ผ่อนคลายมากขึ้น

เรื่องเร่งด่วนวันนี้ คือ ผมต้องให้คณบดีเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการหอพักให้เสร็จ เพื่อใช้ทำความเข้าใจกับอาจารย์ประจำหอพักท่านอื่นให้เข้าใจพร้อมกัน เพราะมีอาจารย์บางคนแต่งตั้งฝ่ายไปเรื่อยจนเด็กงงไปหมด

เราจะออกเดินทางจากที่เข้าไปเรียนในวิทยาเขตเมือง ๘.๕๐ น.

ขอให้ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี ;)...

เขียน 21 Jun 2012 @ 07:13 ()


ความเห็น (0)