อนุทิน 109759 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้เดินทางไปติดต่อสถานที่จัดงานสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม ที่โรงแรม เคพี แกรนด์ มาครับ

เขียน 20 Jun 2012 @ 20:44 ()


ความเห็น (0)