อนุทิน 109757 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ความหมายของสิทธิตามที่กฎหมายรับรอง/คุ้มครอง
  • คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔/๒๔๘๗  “พูดถึงสิทธิ หากกล่าวโดยย่อและรวบรัดแล้ว ก็ได้แก่ประโยชน์อันบุคคลพึงมีอยู่ แต่ประโยชน์นั้นจะเป็นสิทธิหรือไม่ ก็ต้องแล้วแต่ว่าบุคคลอื่นมีหน้าที่ที่ต้องเคารพหรือไม่ ถ้าบุคคลอื่นมีหน้าที่ที่ต้องเคารพประโยชน์นั้นก็เป็นสิทธิ กล่าวคือได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย” 
  • กล่าวโดยสรุป  ประโยชน์ที่จะเรียกว่า "สิทธิ" ได้นั้น บุคคลอื่นต้องมี "หน้าที่" เคารพประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง
เขียน 20 Jun 2012 @ 20:23 () แก้ไข 20 Jun 2012 @ 20:25, ()


ความเห็น (0)