อนุทิน 109748 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๘๑๐ |

"สุข ทุกข์ ใจเริ่มต้น"

Netbook ถูกเปิดขึ้นหลังจากการเดินทางมาถึง ณ อาคารที่พัก เพื่อนอนเวรอีก ๒ คืน เห็นคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหอพักจากมหาวิทยาลัยที่คณะฯ ตะกี้ ก็รู้สึกเฉย ๆ คำสั่งทำอะไรใครไม่ได้ หากคน ๆ นั้นไม่อยากทำ ทุกอย่างอยู่ที่ใจทั้งนั้น

การทำงานที่ขาดความกระตือรือร้นและความเข้าใจในชิ้นงานนั้น ๆ เป็นการละเลยความรับผิดชอบที่พึงมี หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ ไม่ใส่งาน

ไม่ว่าจะมีเหตุผลกลใดก็ตามสำหรับการเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน แต่เหตุผลสำคัญคือ การสร้างคุณค่าของตัวเองให้โลกในชาติความมนุษย์ของเรานี้

หากมัวแต่สนใจเรื่องบางเรื่อง เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น แสดงว่า ยิ่งถอยห่างจากคำว่า "สุขใจ" ไปเรื่อย ๆ จนตายจากโลกนี้ แล้วหามีคุณค่าต่อโลกไม่

เขียน 20 Jun 2012 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)