อนุทิน 109740 - นาย เอกราช แก้วเขียว

อะไรที่เป็นขั้นกว่าของความรู้  คติของสังคมไทยประการหนึ่งที่ปลูกฝังสืบต่อกันมา คือ ขอให้เติบโตขึ้น อย่างคนที่มี ความรู้คู่คุณธรรม แต่ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้่้อยที่ใช้ช่องว่างและตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์และดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของตนเองหรือพรรคพวก หรือนี่เป็นช่องว่างของสังคมที่สะท้อนให้เห็น ตัวตนที่แท้ของสังคมไทยเราในปัจจุบัน   

เขียน 20 Jun 2012 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)