อนุทิน 109721 - 04 พวงผกา สากุลา

        การแต่งตัวของนักศึกษา

                 ปัจจุบันค่านิยมเรื่องเครื่องแต่งกายของวัยรุ่นวัยเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแบบนักศึกษาหญิงและชายในระดับอุดมศึกษาตามสถาบัน ต่างๆ กำลังกลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยเริ่มวิตกกังวลพฤติกรรมการแต่งกายแบบล่อแหลม ชอบสวมเสื้อที่รัดเข้ารูป กระโปรงสั้น ผ่าสูง หรือไม่ก็สวมกางเกงยีนซีดๆ ขาดๆ และสวมรองเท้าแตะ ซึ่งมองดูเป็นแฟชั่นที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงการถูกล่อลวงข่มขืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาหญิง ต้องยอมรับว่าแฟชั่นเสื้อผ้าการแต่งกายของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปมาก และนิยมแต่งตัวตามวัฒนธรรมจากต่างชาติ ยิ่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาในปัจจุบันก็ได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วย รู้สึกห่วงทัศนคติการแต่งกายเช่นนี้ เพราะว่าภาพที่แสดงออกมาให้กับผู้คนทั่วไปกลับกลายเป็นการสื่อความหมายใน เรื่องเพศ ไม่น่ามองมากกว่าความโก้เก๋หรือสวยงาม วิธีการแก้ไขที่ดีก็คือ สนับสนุนให้นักศึกษาที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยได้รับการยกย่อง และคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบ อย่างน้อยจะได้กระตุ้นเตือนความคิด หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองและสังคมได้  ซึ่งก็ไม่สามารถบอกขอบเขตของปัญหาได้ก็อยากให้สังคมช่วยเป็นตัวกลางในการทำให้พฤติกรรมการแต่งตัวของนักศึกษาดีขึ้น

               

เขียน 19 Jun 2012 @ 19:35 () แก้ไข 19 Jun 2012 @ 22:38, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สำหรับผม คุณครูใจร้าย ...

๑. ผมไล่ออกจากห้องเรียน

๒. ผมหักคะแนนจิตพิสัย

F จะลอยมาอัตโนมัติเมื่อถึงท้ายภาคเรียน

;)...