อนุทิน 109716 - krupound

krupound

วันนี้นิสิตปริญญาเอกวิทยาศาสตรศึกษานั่งคุยกันเกี่ยวกับการทำวิจัย ประเด็นหนึ่งที่พูดกันคือประเด็นทางวิทยาศาสตรศึกษาที่จะเอาไปใช้ทำปริญญานิพนธ์ ซึ่งวันนี้ได้คำศัพท์มา 2 คำ คำแรกคือ scientific literacy กับการเรียนรู้แบบ STS (science-technology-social) ซึ่งความเห็นที่ได้มาในวันนี้คือ ประเทศไทยมักจะเชิญอาจารย์ต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้ และทดลองจัดกิจกรรมกับเด็กไทย ซึ่งกิจกรรมที่นำมาจัดนั้นง่ายๆ (ในความคิดของครูและเด็ก) แต่มันก็มีความสนุกและทำให้เด็กๆชอบวิทยาศาสตร์ แต่ประเด็นสำคัญคือการนำมาใช้สอนในบริบทของเมืองไทยนั้นยากที่จะทำ เพราะการวัดและประเมินผลของประเทศไทยไม่ได้สอดคล้อง ยังคงเอาความยากของข้อสอบมาเป็นตัวตั้งเพื่อวัดความเก่ง (ยังไม่เห็นใครแน่จริงเอาผล O-Net มาใช้รับสมัคร 100% เลย ทั้งๆที่ออกโดย สทศ.) ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ด้วยใจที่พยายามและสัญญาที่ตั้งไว้ ยังไงจะต้องพยายามหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้...

เขียน 19 Jun 2012 @ 17:06 ()


ความเห็น (0)