อนุทิน 109697 - ประเสริฐ ศรีแสนปาง

เมื่ิวานวันที่ 18 มิถุนายน 2555
1. เวลา 07.40 น. ต้อนรับคณะว่าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา(ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 รุ่นที่ 7 กลุ่มที่ 2) ที่มาฝึกงานจำนวน 15 ราย และผู้บริหารโครงการผอ.อุทัยวรรณ   ชิดสูงเนิน โรงเรียนโคกพรหมตั้งตรงจิตร 7  คนการศึกษาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ได้ชื่นชมการสอบผ่านกระบวนการโดยข้อสอบจุฬาฯ และให้ข้อคิดการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ในการมาทำงานแต่เช้า การกลับเย็น การดูบรรยากาศการทำงาน ซึ่งเป็นบริบทแรกของการบริหารจัดการ
2. เวลา 09.00 น. ต้อนรับคณะศน.สพม.31 โดยการนำของท่านผอ.หัสนัย กันธารสตรวจติตามโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียน คณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ หัวหน้างาน เป็นอย่างดียิ่งตรวจติดตามและดูผลงาน เอกสาร ถึงเวลา 16.40 น.
 

เขียน 19 Jun 2012 @ 05:38 () แก้ไข 19 Jun 2012 @ 05:39, ()


ความเห็น (0)