อนุทิน 109672 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๗๖๕ |

"โอกาส"

ใช้วีดิทัศน์สามเกลอมอชอ และ น้องบิว เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องการใช้โอกาสและการทำตนให้มีคุณค่าต่อโลกนี้

อ่านงานเขียนของนักศึกษาหลายคน พบว่า ตีโจทย์แตก ในเรื่องความเพียรพยายาม

"โอกาส" ในเทอมนี้มีภาพที่ชัดเจนในเรื่องการ Add เข้ามาเรียนในหมู่เีรียน เพราะเปิดน้อย เข้ายาก หลายคนพอเจอปัญหาแนวการสอนที่วางเอาไว้ กลับถอนหนีไปยังนั้น ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสดีกว่าอีกหลายคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เรียกว่า "ทิ้งโอกาส"

เมื่อเติบโตขึ้นไป คงจะเลือกหนีปัญหาไปชั่วชีวิต

ขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราเติบโตและรู้คุณค่าของชีวิต

เขียน 18 Jun 2012 @ 15:58 ()


ความเห็น (0)