อนุทิน 109652 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
 • รับน้องอย่างสร้างสรรค์
 • "ถ้าการรับน้องหมายถึงการรับเพื่อนใหม่
  เราเป็นเพียงแค่คนที่โชคร้ายเกิดหลังเขาเท่านั้น
  ไม่ว่าจะเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือรัฐธรรมนูญ
  ก็ไม่ได้อนุญาตให้คนที่โชคดีเกิดก่อน
  มีอภิสิทธิ์ที่จะแสดงพฤติกรรมหรือสั่งการต่อคนที่โชคร้ายเกิดหลัง
  ดังนั้นการรับน้องจึงควรเป็นลักษณะการรับเพื่อนใหม่
  ที่มีเป้าหมายเพื่อการแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
  การร่ำเรียนเพื่อแสวงหาความฝันของตนเอง
  การตอบแทนสังคมและส่วนรวม
  และเป็นการร่ำเรียนเพื่อรับใช้ประชาชน"  คัดลอกบางส่วนจาก
 • http://blogazine.in.th/blogs/nanmind/post/3472
เขียน 17 Jun 2012 @ 22:03 () แก้ไข 17 Jun 2012 @ 22:03, ()


ความเห็น (0)