อนุทิน 109645 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๗๖๑ |

"หนังสือใหม่ ๒ เล่ม"

หนังสือใหม่ ๒ เล่ม จาก SE-ED Big C สาขา ๒ เชียงใหม่

* ฐิตินันท์ ศรีสถิต.  ช้า ๆ หน่อย : สู่ชีวิตเรียบง่าย เพื่อเรา เพื่อโลก.  กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, ๒๕๕๕.

* ชุติปัญโญ (นามแฝง).  สุขอย่างไรให้ถึงใจ.  กรุงเทพฯ: ผลิบาน, ๒๕๕๕.

เขียน 17 Jun 2012 @ 17:14 ()


ความเห็น (0)