อนุทิน 109631 - ชลัญธร

  ติดต่อ

มีผู้ใหญ่ที่ชลัญไม่เคารพท่านหนึ่งพูดได้ดีมาก 

     "เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้  ไม่ใช่ให้ธรรมชาติมาปรับตัวหาเรา"

     แต่เกิดมาแบบธรรมชาติลงโทษแบบท่านนี่ชลัญรับไม่ได้จริงๆ  ให้ตายเถอะ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)