อนุทิน 109606 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๗๕๕ |

"บันทึกการสอน ป.โท"

วันนี้เดินทางไปสอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ห้อง ๑ (ช่วงเช้า) และห้อง ๒ (ช่วงบ่าย) รุ่นที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในวัดเจดีย์หลวง รายวิชา GS 2304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางรัฐศาสตร์ (Information Technology for Political Science) หัวข้อ "คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์"

ลูกศิษย์มีพระปลัดฯ พระครูฯ พระอธิการฯ ตำรวจมียศสูงสุดพันตำรวจโท แหม นาน ๆ ทีจะมีลูกศิษย์เป็นคนใหญ่คนโต ;)...

แต่่ง่วงนอนมาก เพิ่งนอนได้ ๒ ชั่วโมง มัวแต่หลับ ๆ ตื่น ๆ กับฟุตบอลยูโรฯ อยู่ ;)...

เขียน 16 Jun 2012 @ 16:10 ()


ความเห็น (0)