อนุทิน 109595 - dejavu monmon

dejavu monmon

จากการได้อ่าน "http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491052" ทำให้ผมได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับการเขียนกลอน เดิมทีผมชอบใช้ภาษายาก ผนวกกับเป็นความคิดเกินไป จึงเป็นอย่างที่ผมรู้และเข้าใจที่ผ่านมา...ผมมาคิดว่า การใช้ภาษาบ้านๆ ทำให้กลอนนั้นมีเสน่ห์ได้ เหมือนบนทึกที่เข้าไปอ่านนั้น สิ่งที่ืผมคิดตอนนี้คือ หากเราใช้ภาษาท้องถิ่นทางใต้มาเขียนกลอน จะเป็นอย่างไร ซึ่งผมก็ลองขึ้นต้นดังนี้ .... ลองตะ...ลองแล...ว่าแหน (แน่) หม้าย...มีสหมอง (สมอง) ลองด้าย (ได้) ช่าย (ใช่) ใครหวา (ว่า)...เหริ่ม (เริ่ม) จากนึ่ง (หนึ่ง) แล้วส่อง (สอง) แลลองมา...ต้องฝีกฝนผ่านเวลากันทั้งเพ

เขียน 16 Jun 2012 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)