อนุทิน 109587 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

สมมุติฐานและการเรียนรู้ :

การที่เราเชื่อมั่นว่าวิธีการใดวิธีการหนึ่งใช้ได้ผลดีและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ปราศจากความยืดหยุ่น พร้อมกับการมองในมุมต่าง ถือว่าเสียโอกาสในการเรียนรู้มากกว่านั้นคือทำให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาสูญเสียโอกาสด้วย

การสร้างแรงบันดาลใจนำและการร่วมกันเรียนรู้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยกันมอง ในท้ายสุดของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวา เปิดใจและมีพลังเป็นอย่างมาก...

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนและต้องตระหนักนั้นไม่ใช่ความรู้ที่มี แต่เป็นทัศนคติ-ทัศนะที่มองโลก(ภายใน – ภายนอก)ต่างหาก

Large_533345_344556565615064_407331799_n

Effective strategies for corporative learning : Knowledge management YALA,Thailand.

Jatuporn Wisitchotiaungkoon

16 June 2012

เขียน 16 Jun 2012 @ 07:32 () แก้ไข 16 Jun 2012 @ 07:48, ()


ความเห็น (0)