อนุทิน 109568 - krutoiting

krutoiting

ตกลงเสนอแล้วโอเค คงเหลือแต่ทำให้มันเป็ฯทางการและลงนามวันจันทร์ มีสาระแบบนี้ว่า พัฒนาแกนนำจิตอาสา 2ครั้ง เพื่อฟื้น และเติมเต็มศักยภาพ จิตอาสาลงพื้นที่ทำงานคัดกรอง และติดตาม3 โรคเรื้อรัง 1ต่อ20 เราตั้งเป้าหมายเริ่มงานกค.ขพย.ที่ 600 คน นำปัญหาและแนวทางท้งสำเร็จและทำท่าจะสำเร็จกลับมา ประชุมหาแนวทางร่วมกันกับสหวิชาชีพร่วมกัน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เลือกปัญหา และลงมือแก้ตามหลักวิชาการกับหัวใจของทั้งผู้ให้ และผู้รับ เยี่ยมผู้ป่วยในรพ. และชุมชนจัดทำสมุดบันทึกการทำงาน จัดวางค่าพาหนะสำหรับจิตอาสามาทำงานครั้งละ 100 บาทต่อคน ต่อวัน ด้วยมีจิตอาสาที่ดีต้องลางานมาทำหน้าที่เมื่อมีงานที่ต้องใช้กำลังคน กำลังความคิด จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเอื้อต่อการทำงานเล็กน้อย จัดซื้อเครื่องมือคัดกรอง สายวัด เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง (ถ้าเงินเหลือ)

ทั้งหมดนี้เป็นความกรุณาเอื้อเฟื้อที่ได้รับจากน้องจุ๊ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ของรพสมุทรสาครที่ทำหน้าที่เรื่องโครงการตามที่เสนอให้พี่ดำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษได้พิจารณาลงนาม และส่งต่อผอ.แล้วจึงส่งไปต้นเรื่อง เป็นอันเสร็จภารกิจวันนี้ พี่ดำใจดีมาก อนุเคราะห์ตู้เอกสารให้ 1 ใบ เด็กนักเรียนมัธยมปลายรรสคณ.เข้าพบเพื่อขอเรียนรู้งานจิตอาสา และแจ้งความประสงค์จะขอมาช่วยในวันศุกณื ตั้งแต่เวลา 14.30 -16.30 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กลุ่มวัยรุ่นจะได้มาทำงานเรียนรู้ร่วมกัน เราเองก็ได้เรียนรู้เขาไปพร้อมๆกัน ไม่อาจตอบรับโทรศัพท์ใครทันเลย ด้วยจำกัดเวลาที่อยากให้เสร็จวันนี้ก็โอเคทุกอย่างเรียบร้อยโณงเรียนจีน ทุกคนเบิกบาน และสนุกกับกิจกรรมชวนหัวท้ายชั่วโมงเรียกว่าก่อนตะวันตกดินคลายเครียด

เขียน 15 Jun 2012 @ 16:51 ()


ความเห็น (0)