อนุทิน #109561

วันนี้มีนัดประชุมโครงการประกวดคุณธรรม จริยธรรม เขต๙ เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒

เขียน:

ความเห็น (0)