อนุทิน 109561 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้มีนัดประชุมโครงการประกวดคุณธรรม จริยธรรม เขต๙ เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒

เขียน 15 Jun 2012 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)