อนุทิน 109548 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ที่ยะลานอกจากธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้ว เมื่อวานมีโอกาสได้ทานข้าวกับผู้ใหญ่ทางด้านการศึกษาที่นีสองสามท่าน เรียนรู้ถึงความตั้งใจที่ดีและแน่วแน่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในพื้นที่ น่าภาคภูมิใจแทนคนที่นี่

"อย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรต่อประเทศของท่าน"

เขียน 15 Jun 2012 @ 00:59 ()


ความเห็น (0)