อนุทิน 109524 - krupound

krupound

วันนี้นั่งเรียนสถิติ อาจารย์ถามว่า ถ้าเราใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับประชากร จะเขียนในรายงานวิจัยว่าอย่างไร .... participant คือสิ่งที่อาจารย์เฉลย เหอๆ

เขียน 14 Jun 2012 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)