อนุทิน 109486 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

วันนี้ ตรวจร่างสัญญา เห็นข้อบกพร่องมากมาย ได้แก่ ใครคือผู้มีอำนาจลงนาม ราคารวมกับราคาต่อหน่วยคำนวณแล้วไม่สอดคล้องกัน ใช้คำสับสนทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงาน สองคำนี้ไม่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรขององค์กรที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในนามองค์กร ส่วนพนักงานเป็นบุคลากรทั่วไปไม่ได้เจาะจงหน้าที่ใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เรื่องการคิดค่าปรับยังไม่ครอบคลุมกรณีผิดสัญญาในแต่ละกรณื คิดค่าปรับเฉพาะไ่ม่มาปฏิบัติงานแต่ไม่คิดกรณีปฏิบัติงานบกพร่อง เป็นต้น ตรวจงานเสร็จแล้วไปหาหมอตาพบว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต้อหิน

 

เขียน 13 Jun 2012 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)