อนุทิน 109480 - krupound

krupound

๑๒ ต้อง เป็นครูที่ดี

๑.   ต้องไม่หน้าบึ้ง หน้างอ
๒.   ต้องไมด่าทอ หยาบคาย
๓.   ต้องไม่มาสอนสายเป็นประจำ
๔.   ต้องไม่ชักนำให้เชื่อโชคลาง
๕.   ต้องไม่พูดอย่างทำอย่าง
๖.   ต้องไม่วางท่า ข้าเยี่ยม
๗.   ต้องไม่ลืมเตรียมการสอน
๘.   ต้องไม่ลืมนำอุปกรณ์มาใช้
๙.   ต้องไม่แต่งกายหวือหวา
๑๐. ต้องไม่วิ่งหาอบายมุข
๑๑. ต้องไม่ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น
๑๒. ต้องไม่ฝืนใจสอน

 

เขียน 13 Jun 2012 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)