อนุทิน 109472 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

คนค้นฅน นำเรื่องราวเส้นทางความสุขอย่างยั่งยืน ของชายชื่อ “วิม”

ย้อนกลับไปเมื่อ ๒๐ ปีก่อน วิม สรณะชาวนา คืออดีตพ่อค้ารายหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขัน ความโลภ และมุ่งกอบโกยเงินทอง แม้จะเห็นปลายทางแห่งความร่ำรวยอยู่ข้างหน้า แต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์แห่งความสุขที่แท้จริงได้ เขาจึงเดินสวนกระแสหลักของสังคมเมือง เพื่อค้นหาแผ่นดินแห่งความผาสุกด้วยตัวเอง โดยเริ่มต้นจากการปรับปรุงที่ดินรกร้างจำนวน ๓๐ ไร่ ในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่สุดจากการทำงานหนักวันละ ๑๘ ชั่วโมง ผ่านไปกว่า ๒๐ ปี องค์ประกอบพื้นฐานปัจจัยสี่ ของการมีชีวิตก็เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ที่พักอาศัยที่แม้จะไม่มีไฟฟ้า แต่ก็มีมีสระน้ำที่เชื่อว่าเป็น บ่อเกิดแห่งชีวิต เอาไว้ใช้ใช้อุปโภคได้ตลอดไป รวมไปถึงไร่นาสวนผสมรอบๆ ตัวบ้านที่สลับเปลี่ยนฤดูกาล ในการให้ดอกให้ผลจนมากพอที่จะเป็นเสบียงอาหาร ที่สามารถดูแลคนได้ทั้งครอบครัว หรือแม้แต่ยารักษาโรค ที่ได้งอกเงยมาจากผืนดินรอบบ้าน ที่ลุงคนนี้เชื่อว่า นี่คือตู้ยาสามัญประจำบ้าน ที่มีชีวิตและพร้อมจะหยิบมาใช้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองและครอบครัว

บนพื้นฐานปัจจัยสี่ และสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน จะไม่ได้มีอยู่อย่างมั่งคั่งมากมาย แต่ทั้งหมดก็เป็นหลักประกันแห่งความมั่นคงในชีวิต ที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดได้เป็นอย่างดี แม้การออกมาใช้ชีวิตอย่างสันโดษ ในพื้นที่ที่ห่างไกล ค้นพบความผาสุกที่ยั่งยืนแต่ก็ใช่ว่าจะปิดตัวเองอยู่เพียงลำพัง หากแต่ความเป็นจริงแล้ว ชายตัวเปล่า เท้าเปลือย ทั้งๆที่ไม่ได้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็ยังเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยการเสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน องค์ความรู้ ต้นทุน แรงงาน ของตัวเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคม ตามชมเรื่องราวของ วิม สรณะชาวนา ผู้ชายที่ค้นพบความสุขของการมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน

 


http://www.doolakorntv.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%85%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_2555-12090.html

 

เขียน 13 Jun 2012 @ 10:22 () แก้ไข 13 Jun 2012 @ 10:29, ()


ความเห็น (0)