อนุทิน 109468 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

เพียรฝึกไปเรื่อย ๆ เราจะสัมผัสได้ถึง "จิตว่าง"
เมื่อสัมผัสได้ถึงจิตว่างแล้ว ก็เพียรเป็น วสี แ่ห่ง จิตว่าง

เมื่อเดินบนมรรคาแห่งจิตว่างนานและต่อเนื่องพอ จะสังเกตุเห็นความแตกต่างของ จิตว่าง กับ จิตขุ่นได้ชัดยิ่งขึ้น

 

เขียน 13 Jun 2012 @ 09:41 ()


ความเห็น (0)