อนุทิน 109468 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

เพียรฝึกไปเรื่อย ๆ เราจะสัมผัสได้ถึง "จิตว่าง"
เมื่อสัมผัสได้ถึงจิตว่างแล้ว ก็เพียรเป็น วสี แ่ห่ง จิตว่าง

เมื่อเดินบนมรรคาแห่งจิตว่างนานและต่อเนื่องพอ จะสังเกตุเห็นความแตกต่างของ จิตว่าง กับ จิตขุ่นได้ชัดยิ่งขึ้น

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)