อนุทิน 109467 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

จิต "ขุ่น" กับ จิต "ว่าง"

อุปมา จิต ดั่ง น้ำ

ถ้าน้ำขุ่นก็ยากที่จะเห็นตัวปลา

ถ้าจิตขุ่นก็ยากที่จะรู้ธรรมหนอ

  เขียน:  

ความเห็น (0)