อนุทิน 109460 - namsha

  ติดต่อ

     ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ : ร่วมประชุม DHSA "อำเภอสุขภาพ" กับตัวแทนของ สป., สปสช., สรพ., ตัวแทนจากโรงพยาบาลนำร่อง, อ.บุษกร จากคณะแพทย์ศาสตร์ รามาฯ, อ.ลือชัย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มม., อ.ขวัญตา  จาก มอ. เพื่อวางแผนทำวิจัยอำเภอสุขภาพ

          

  เขียน:  

ความเห็น (0)