อนุทิน 109460 - namsha

namsha
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ : ร่วมประชุม DHSA "อำเภอสุขภาพ" กับตัวแทนของ สป., สปสช., สรพ., ตัวแทนจากโรงพยาบาลนำร่อง, อ.บุษกร จากคณะแพทย์ศาสตร์ รามาฯ, อ.ลือชัย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มม., อ.ขวัญตา  จาก มอ. เพื่อวางแผนทำวิจัยอำเภอสุขภาพ

          

เขียน 13 Jun 2012 @ 00:25 ()


ความเห็น (0)