อนุทิน 109455 - ส.ท. ปัญจพล ขำสัจจา

ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์ สำนึกผิดทิ้งเด็กไว้มิได้สอน
หนึ่งนาทีนั้นมีค่าอย่าตัดรอน เมื่อศิษย์อ่อนจะโทษใครให้คิดดู

>>>>>>>>>>>>>>>>>>ม.ล.ปิ่น มาลากุล

เขียน 12 Jun 2012 @ 22:32 ()


ความเห็น (0)