อนุทิน #109449

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างนะกับความดี

ผิวๆก็คือ วาจาดี สายตาที่มองดี กายสัมผัสดี

ลึกๆๆ ก็ต้องคิดดี คิดกว้าง คิดไกล (คิดลึก ไม่ต้อง)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

เห็นด้วยครับคิดการไกลมองแง่ดีมีคุณธรรมใส่ปิ้ง...