อนุทิน 109439 - ยูมิ

  ติดต่อ

วันนี้ยามสายใกล้เที่ยงได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมิน ผอ. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะยอ อ. เมือง จ. สงขลา

ประธานผู้สอบถามคือ ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี

  เขียน:  

ความเห็น (0)