อนุทิน 109439 - ยูมิ

ยูมิ

วันนี้ยามสายใกล้เที่ยงได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมิน ผอ. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะยอ อ. เมือง จ. สงขลา

ประธานผู้สอบถามคือ ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี

เขียน 12 Jun 2012 @ 14:41 ()


ความเห็น (0)