อนุทิน 109433 - หนวด กศน.

  ติดต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถณะครู กศน. ตำบล ปี 2555 รุ่นที่ 1

ที่ โรงแรม ศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 12- 16 มิถุนายน 2555

กศน.จังหวัดนนทบรีส่งครู กศน.ตำบลเข้าอบรมในรุ่น   6 คน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)