อนุทิน 109415 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • สิ่งสำคัญสำหรับมิตรภาพคืออะไร แสดงออกอย่างไร
  • คำถามชวนให้คิดนี้อาจมีคำตอบมากมาย แต่ในที่นี้ ขอตีความจากรากศัพท์คำว่ามิตร   
  • มิตตะ (ความเป็นมิตร) = เมตตา (ความรัก ความปรารถนาดี)
  • การแสดงออกถึงความมีเมตตา ปรารถนาดีซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง นั่นคือ "มิตรภาพ" ที่งดงาม

 

เขียน 11 Jun 2012 @ 22:53 () แก้ไข 12 Jun 2012 @ 21:04, ()


ความเห็น (1)

มิตรจิต..มิตรไมตรี..ทวีความสุขค่ะ