อนุทิน 109415 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • สิ่งสำคัญสำหรับมิตรภาพคืออะไร แสดงออกอย่างไร
  • คำถามชวนให้คิดนี้อาจมีคำตอบมากมาย แต่ในที่นี้ ขอตีความจากรากศัพท์คำว่ามิตร   
  • มิตตะ (ความเป็นมิตร) = เมตตา (ความรัก ความปรารถนาดี)
  • การแสดงออกถึงความมีเมตตา ปรารถนาดีซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง นั่นคือ "มิตรภาพ" ที่งดงาม

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

มิตรจิต..มิตรไมตรี..ทวีความสุขค่ะ