อนุทิน 109406 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

เวที "ถอดบทเรียนนักถอดบทเรียน" ที่ สคส.จัดขึ้น ที่ กทม.วันนี้ มีโอกาสเจอจอมยุทธ์ หลายท่านที่ถูกเชิญมาร่วมเวที วันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมายมากสำหรับผมที่มีความสุขมากกับ เรื่องราวที่คุยกัน หลายเรื่องถูกคลี่คลาย หลายประเด็นถูกเติมเต็ม

Academy ที่ สคส.คิดออกแบบ ส่วนหนึ่งให้ความสำคัญต่อประเด็นที่ผมสนใจคือ Facilitator และเชื่ิอว่า FA จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ Learn how to learn.

  เขียน:  

ความเห็น (0)