อนุทิน 109404 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • วันนี้ มีคนมาร้องเรียนเรื่องการตรวจสอบสัญญาโดยข้อเท็จจริงไม่สอดคล้องกับร่างสัญญาที่ทำไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจไม่ยอมเปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
  • การทำงานประจำซ้ำ ๆ ซาก ๆ ทำให้บางคนกลัวผิดหากต้องใช้ดุุลพินิจปรับแก้ข้อความ/ไม่ได้สังเกตข้อเท็จจริง
  • มาตรฐานสัญญาที่เขาร่างกันไว้ ไม่ใช่ให้นำมาใช้ได้เลยทั้งหมด ต้องดูด้วยว่าเนื้อหาอะไรต้องปรับแก้ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี
  • ในกรณีนี้ จึงบอกว่าข้อความใดไม่สอดคล้องกับความจริง ให้ตัดออกได้เลย "อนุญาต" 
  • เช่น สั่งซื้อเรือขนาดใหญ่ ตามสัญญาที่มักจะใช้กัน "ซื้อและติดตั้ง"  ข้อเท็จจริง เรือเคลื่อนที่ได้ ไม่มีการติดตั้ง ตัด "ติดตั้ง" ออกได้
  • ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ต้องจดทะเบียน อย่าใส่คำว่าต้องจดทะเบียน
เขียน 11 Jun 2012 @ 17:39 ()


ความเห็น (0)