อนุทิน 109396 - nobita

nobita

การมาอบรม MS Access ในครั้งนี้ เป็นการอบรมที่น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด

อันเนื่องมาจากเป็นการมาเพิ่มเติมความรู้ โดยมีเป้าหมายอยู่แล้วว่า จะนำความรู้ที่ได้รับเพิ่มไปทำอะไรเพื่อเป็นการพัฒนางานที่ตัวเองรับผิดชอบ

ฉะนั้น ในแต่ละเวลาของการอบรม จึงมีเรื่องราวของงานที่จะทำมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นรูปเป็นร่าง และพร้อมที่จะพัฒนาให้สำเร็จในเบื้องต้นให้ได้

(หมดครึ่งแรกของวัน)

เขียน 11 Jun 2012 @ 12:51 () แก้ไข 11 Jun 2012 @ 22:16, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ต้องแบบนี้ถึงจะดีนะคะ พี่โอ๋ก็เคยเจอกับตัวเองที่ได้อบรมอะไรที่ตรงกับปัญหาที่เราอยากแก้ไข ได้เครื่องมือที่ตรงกันได้ทั้งงานและความสบายใจ โชคดีนะคะ