อนุทิน 109395 - นิลรัตน์

นิลรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นิลรัตน์ นวกืจไพฑูรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้สอนในกลุ่มศาสตร์วิจัย วัดผล สถิติ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนารุ่น 1 (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เขียน 11 Jun 2012 @ 12:00 () แก้ไข 11 Jun 2012 @ 12:00, ()


ความเห็น (0)