อนุทิน 109385 - แม่พลอย

  ติดต่อ

เติมเต็ม...ให้อิ่มใจ

ด้วยการหยุด...เพื่อให้เวลากับตัวเอง

ฟังเสียงอันนอนนิ่ง แลดูตะกอนในจิตส่วนลึก

โอบกอด...พร้อมปล่อยไปตามลมหายใจสบาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)