อนุทิน 109385 - แม่พลอย

เติมเต็ม...ให้อิ่มใจ

ด้วยการหยุด...เพื่อให้เวลากับตัวเอง

ฟังเสียงอันนอนนิ่ง แลดูตะกอนในจิตส่วนลึก

โอบกอด...พร้อมปล่อยไปตามลมหายใจสบาย

เขียน 11 Jun 2012 @ 08:57 ()


ความเห็น (0)