อนุทิน 109377 - sr

sr

Buddha Vacana (June 11st 2555)

Abandon wrong.  It can be done.  If it were impossible to do, I would not urge you to do so.  But since it can be done, I say to you: ‘Abandon wrong.’

If abandoning wrong brought loss and sorrow, I would not urge you to do so.  But since it conduces to your benefit and happiness, I say to you: ‘Abandon wrong.’

Cultivate the good.  It can be done.  If it were impossible to do, I would not urge you to do so.  But since it can be done, I say to you: ‘Cultivate the good.’

If cultivating the good brought loss and sorrow, I would not urge you to do so.  But since it conduces to your benefit and happiness, I say to you: ‘Cultivate good.’

-- A.,58

เขียน 11 Jun 2012 @ 02:25 () แก้ไข 12 Jun 2012 @ 05:43, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะท่าน SR ได้ข้อคิด

เขียนเมื่อ 

บทนี้แปลกนะครับ เวอร์ชั่นภาษาไทยเราคือ ละชั่ว ทำดี ชำระำจิตใ้ห้บริสุทธิ์

ที่ว่าแปลกคือ แปลชั่ว ว่า wrong (แทน bad deeds)

ที่แ่ปลกอีกอย่างคือ ขาที่สามหายไป คือ purify the mind

เขียนเมื่อ 

Thank you for your kind comments.

The content is a "plain and simple English translation" of a verse from the tipitaka's book of Anguttara. The translator chooses to use simple words that even English people can understand the core concept of Buddhistic practice.

[As we can see that just purifying our mind can lead to "doing nothing at all".]

The purification of mind can be a result of "doing good" and "not doing wrong". It would not make sense to be inside "do good" land with "unpure thought/mind" ;D