อนุทิน 109371 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

อนิจฺจา วต สงฺขารา

ระหว่างที่ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานที่ต่างประเทศนั้น ก็ได้ทราบข่าวว่า พ่อครูผู้มีพระคุณอันเป็นที่รักและเคารพนั้นได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันที่เมืองไทย ถึงแม้จะภาวนาธรรมมาหลายปี แต่ก็สั่นสะเทือนภายในจิตใจไม่น้อยหนอ

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
ความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับเป็นสุข.

  เขียน:  

ความเห็น (0)