อนุทิน 109320 - อักขณิช

  ติดต่อ

โปรดอย่าถามว่า ประเทศชาติของท่านจะทำอะไรให้ท่านได้บ้าง

แต่จงถามว่า ท่านจะทำอะไรให้กับประเทศชาติของท่านได้บ้าง

Ask not what your country can do for you,

Ask what you can do for your country.

JFK Jan 20, 19611

  เขียน:  

ความเห็น (0)