อนุทิน 109309 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่อ

ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน ....นั้นใช่ และเป็นสัจธรรม หากแต่ความไม่แน่นอนนั้นเกิดเพราะกาลเวลา หรือเกิดจากสิ่งที่สุดวิสัยจะทัดทาน นั้น....เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ หรือห้ามไม่ไห้เกิดได้..............แต่ถ้าความไม่แน่นอนนั้น เกิดจากความจงใจให้เกิดขึ้นล่ะ..........สมควรที่จะให้ทำอย่างไร....ใครตอบได้บ้าง

  เขียน:  

ความเห็น (0)