อนุทิน #109299

วันเสาร์ ฟ้าครึ้ม ๆ เหมือนวันที่ดาวศุกร์โคจรผ่านมา....

....ทำงานคะ แต่เป็นงานเอกสารทั้งนััน เอกสารประกอบการประเมิน SAR ภาควิชา ซึ่งวันจันทร์นี้ กรรมการมาประเมินแล้วจ้า จากนั้นต้องทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวเอง ส่งวันที่ 12 นี้เหมือนกัน ..... @____@

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)