อนุทิน 109299 - นีโอ..เบเกอรี่

วันเสาร์ ฟ้าครึ้ม ๆ เหมือนวันที่ดาวศุกร์โคจรผ่านมา....

....ทำงานคะ แต่เป็นงานเอกสารทั้งนััน เอกสารประกอบการประเมิน SAR ภาควิชา ซึ่งวันจันทร์นี้ กรรมการมาประเมินแล้วจ้า จากนั้นต้องทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวเอง ส่งวันที่ 12 นี้เหมือนกัน ..... @[email protected]

เขียน 09 Jun 2012 @ 10:14 () แก้ไข 09 Jun 2012 @ 18:55, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณคะ