อนุทิน 109296 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยศาสตร์ Enneagram จะจัดขึ้นให้กับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่สมุทรสงคราม
  • เป้าหมายคือสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุุคลากรในหน่วยงาน
  • จากการอบรมที่ผ่านมา พบว่าอย่างน้อยทำให้เราเข้าใจคนที่แตกต่างกับเราและให้อภัยกันง่ายขึ้น หรือแม้ยากแก่การให้อภัย อย่างน้อยก็ไม่โต้ตอบกันให้เกิดความไม่สบายใจแก่เพื่อนร่วมงาน
  • แต่คำถามที่มักตามมาคือ "เราจะเปลี่ยนแปลงคนแบบนั้นได้ยังไง" สิ่งที่ตอบได้อาจไม่ถูกใจ เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้โดยตรง ศาสตร์นี้มุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง หากเราเปลี่ยน เชื่อไหมว่าเขาก็จะเปลี่ยน ปฏิบัติต่อเราแตกต่าง แต่ต้องใช้เวลานานมากพอ ๆ กับที่เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
  • การอบรมในระดับต้น ๆ เป็นแค่การกระเพื่อมของน้ำ ยังไม่อาจสะเทือนความเป็นตัวตนที่มีโมเลกุลหนาแน่นมหาศาลได้ 
เขียน 09 Jun 2012 @ 07:57 () แก้ไข 09 Jun 2012 @ 08:06, ()


ความเห็น (0)