อนุทิน 109275 - nobita

nobita

25 ม.ค. 55 ยื่นเรื่อง ย้ายเปลี่ยตำแหน่งจากนักทรัพยากรบุคคล --> นักวิชาการศึกษา 

10 ก.พ. 55  กกจ. รับเรื่องดำเนินการ

24 เม.ย. 55  ผว.กทม. ลงนามอนุมัติกำหนดวุฒิการศึกษาเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 22  ตำแหน่ง (รวมถึงนักวิชาการศึกษา) เปลี่ยนจากวุฒิฯเปิด เป็น วุฒิฯปิด

8  มิ.ย. 55 กกจ.  แจ้งว่า ได้ตรวจสอบแล้วผมมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ไม่สามารถย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้

การดำเนินการแบบนี้ ถูกต้องแล้วหรือ ????

 

เขียน 08 Jun 2012 @ 16:18 ()


ความเห็น (0)