อนุทิน 109264 - pa_daeng

pa_daeng

ผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอำนวยการเรียนรู้(facilitator)การกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดใคร่ครวญ(reflection) ผ่านการตั้งคำถามและที่สำคัญผู้เยี่ยมสำรวจต้องรับรู้แฃะเข้าใจในคุณค่า ความเชื่อและความรู้ของผู้รับการประเมินและต้องให้ความสำคัญกับการกระตุ้น

เขียน 08 Jun 2012 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)