อนุทิน 109260 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

งานเน้น 10 ข้อของเภสัชกรแกะดำ

1 ร่วมงานกับ COP of SOFT

2 พัฒนางานส่งมอบยา

3 งานเยี่ยมบ้านทางเภสัชกรรม

4 ระบบสุขภาพชุมชน

5 พัฒนางานด้วยแนวคิด Case Management

6 งานวิชาการและงานวิจัยทางเภสัชกรรม

7 งานความร่วมมือด้าน ปฐมภูมิ กับ รพสต

8 Patient Care Project: ด้วยแนวคิด Case management

CKD End of life and RACare

9 การผลิตสื่อเพื่อเภสัชกร

10 งานส่งเสริมการเลิกบุหรี่

เขียน 08 Jun 2012 @ 13:21 ()


ความเห็น (0)