อนุทิน #109260

  ติดต่อ

งานเน้น 10 ข้อของเภสัชกรแกะดำ

1 ร่วมงานกับ COP of SOFT

2 พัฒนางานส่งมอบยา

3 งานเยี่ยมบ้านทางเภสัชกรรม

4 ระบบสุขภาพชุมชน

5 พัฒนางานด้วยแนวคิด Case Management

6 งานวิชาการและงานวิจัยทางเภสัชกรรม

7 งานความร่วมมือด้าน ปฐมภูมิ กับ รพสต

8 Patient Care Project: ด้วยแนวคิด Case management

CKD End of life and RACare

9 การผลิตสื่อเพื่อเภสัชกร

10 งานส่งเสริมการเลิกบุหรี่

  เขียน:  

ความเห็น (0)