อนุทิน 109255 - pa_daeng

pa_daeng

กำลังฟัง อ.อาภากร บรรยาย "สื่อสารด้วยใจ ใช้มาตรฐาน อย่าง chill chill

เวลาอ่านผลการประเมินตนเองของ รพ.ผมใช้หลักการมองหา"คุณภาพและความปลอดภัย" ที่สอดคล้องกับ core competency ขององค์กร การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ การนำผลมาเชื่อมการวางแผนกลยุทธ์ และออกแบบระบบงานอย่างไรบ้าง

และต้องอธิบายตามกลุ่มโรค กลุ่มผู้ป่วย ตามบริบท ของแต่ละ รพ. การแบ่งกลุ่มต้องชัดเจน ความต้องการแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกัน

การแบ่งกลุ่ม แบ่งตามโรค ตามการจ่ายเงิน เป็นต้น

เขียน 08 Jun 2012 @ 11:29 ()


ความเห็น (0)