อนุทิน 109234 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เวลานี้โลกไม่ได้ขาด "คนรู้" แต่ขาด "คนเป็น"

พงษ์ ผาวิจิตร

เขียน 07 Jun 2012 @ 22:43 ()


ความเห็น (0)