อนุทิน 109195 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

งานวิจัยไม่ได้ยากอย่างที่คิดจริงๆ เมื่อได้มาอบรมซ้ำในโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ปี ๒ วันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรมรามาการ์เด็น กรุงเทพฯ ได้ชมนิทรรศการบ้านนวัตกรรม และนวัตกรรมสร้างคนดี ที่อยู่ในบริเวณ ที่ สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลัก ๓ วัน ที่มีแนวทางที่จะประยุกต์ใช้นวัตกรรมไปปรับใช้ที่บ้านหนองผือของเรา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ทั้งครูและนักเรียน ตลอดจนสร้างเสริมความดีให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เพื่อความสงบสุขที่ยั่งยินของสังคมในอนาคต

เขียน 07 Jun 2012 @ 09:04 ()


ความเห็น (0)