อนุทิน 109192 - ชลัญธร

ชลัญธร

เราจำเป็นต้องรู้จักตัวเอง จากนั้นก็แก้ไขปรับปรุงตัวเอง รู้ว่าคนเรานั้นต่างก็มีข้อดีและต่างก็มีข้อเสีย มื่อรู้เช่นนี้จะได้ไม่ให้ความสำคัญกับตัวเอง มากเกินไป อีกทั้งไม่ดูถูกผู้อื่น มีความมั่นใจในตัวเองในระดับที่พอเหมาะพอควร รู้จักนอบน้อมถ่อมตนและหมั่นทบทวนตัวเองอยู่เสมอ เมื่อทำได้ดังนี้เราก็จะเป็นคนที่น่าคบยิ่งขึ้น

เขียน 07 Jun 2012 @ 08:03 () แก้ไข 07 Jun 2012 @ 08:06, ()


ความเห็น (0)